Sía eftir:
Flokkar

Skilmálar Mjölnis

vegna notkunar á rafrænum CTS miðum félagsins í Curron Ticket System kerfinu (CTS)

1. Samþykki skilmála

Með kaupum og notkun korthafa CTS korta á rafrænum miðum Mjölnir félags, kt. 630905-1170 (Mjölnir) samþykkir korthafi að fylgja í hvívetna skilmálum þessum.

2. Skilgreiningar

Eftirtalin hugtök hafa svo felda merkingu þar sem þau koma fyrir í skilmálum þessum:

  • Miðaeigandi leggur til rafræna miða sem skilgreindar eru í CTS og korthafar geta eftir atvikum keypt inn á CTS kortareikning sinn eða hlaðið á CTS kort sín. Sjá frekari skýringar í Kortaskilmálum fyrir CTS. Í skilmálum þessum er Mjölnir miðaeigandi.
  • Rafrænn miði er óáþreifanlegur miði sem skilgreindur er í CTS. Notkunareiginleiki og tilgangur hvers rafræns miða getur verið misjafn og einnig hvar og hvenær hægt er að nota hann. Sjá frekari skýringar í Kortaskilmálum fyrir CTS. Í skilmálum þessum stendur rafrænn miði fyrir rafræna aðgangsmiða Mjölnis sem gerir CTS korthöfum mögulegt að staðfesta heimild sína að æfingaaðstöðu Mjölnis.
  • CTS kort merkt Mjölni eru CTS kort útgefin fyrir Mjölnir.

3. Umsókn og útgáfa CTS korts merkt Mjölni

Útgefandi á CTS kortum merkt Mjölni er Curron, kt.440391-1929, eigandi og rekstraraðili að CTS.

Umsækjandi um CTS kort merkt Mjölni getur sótt um kortið í afgreiðslu Mjölnis að Mýrargötu 2-8.

Til staðfestingar umsóknar verður umsækjandi að samþykkja skilmála þessa og einnig kortaskilmála CTS sem einnig er að finna á www.cts.is og í afgreiðslu Mjölnis. Umsækjandi staðfestir samþykki sitt með undirskrift sinni á þar til gert eyðublað í afgreiðslu Mjölnis.

Við fyrstu útgáfu CTS korts merkt Mjölni greiðir umsækjandi sérstakt stofngjald. Fyrir útgáfu nýs korts í stað glataðs greiðist endurútgáfugjald. Öll gjöld reiknast samkvæmt auglýstri verðskrá Mjölnis á hverjum tíma.

4. Notkun rafrænna miða Mjölnis

Rafrænir miðar Mjölnis veita rétt til aðgangs að æfingaraðstöðu Mjölnis að Mýrargötu 2-8.

Allir rafrænir miðar Mjölnis hafa gildistíma, en hann getur verð mismunandi.

Rafrænir miða Mjölnis eru eingöngu tímabilsmiðar sem hægt er að nota ótakmarkað á gildistíma. Ef boðið er upp á annars konar virkni verður henni lýst í verðskrá Mjölnis á hverjum tíma.

5. Vanefndir, lokun korta

Ef CTS korthafi vanefnir skyldur sínar samkvæmt skilmálum þessum hefur Mjölnir heimild til að láta Curron afturkalla og loka fyrirvaralaust CTS korti korthafa.

Ofangreindar vanefndir eru alfarið á ábyrgð CTS korthafa og það tjón sem hann getur hlotið af því.

6. Glötuð CTS kort Mjölnir

Glatist CTS kort merkt Mjölni ber korthafa að tilkynna það tafarlaust í afgreiðslu Mjölnis. Korthafi ber ábyrgð á allri notkun kortsins fram að lokun þess.

Finni einstaklingur CTS kort merkt Mjölni er honum óheimilt að nota það. Finnandi ber að tilkynna Mjölnir fund kortsins og skila því í afgreiðslu næsta sundstaðar Mjölnir.

7. Lög og varnarþing

Skilmálar þessir fara eftir íslenskum lögum, svo og öll mál sem rísa kunna af notkun rafrænna miða Mjölnir, nema um annað sé sérstaklega samið.

Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

8. Gildistími

Þann 1. júní 2010 taka skilmálar þessir gildi fyrir alla rafræna miða Mjölnis. Reykjavík, 1. júní 2010.