Sía eftir:
Flokkar

Skilmálar Blönduósbæjar

vegna notkunar á rafrænum CTS miðum bæjarins í Curron Ticket System kerfinu (CTS)

1. Samþykki skilmála

Með kaupum og notkun korthafa CTS korta á rafrænum miðum Blönduósbæjar, kt. 470169-1769 samþykkir korthafi að fylgja í hvívetna skilmálum þessum.

2. Skilgreiningar

Eftirtalin hugtök hafa svo felda merkingu þar sem þau koma fyrir í skilmálum þessum:

  • Miðaeigandi leggur til rafræna miða sem skilgreindar eru í CTS og korthafar geta eftir atvikum keypt inn á CTS kortareikning sinn eða hlaðið á CTS kort sín. Sjá frekari skýringar í Kortaskilmálum fyrir CTS. Í skilmálum þessum er Blönduósbær miðaeigandi.
  • Rafrænn miði er óáþreifanlegur miði sem skilgreindur er í CTS. Notkunareiginleiki og tilgangur hvers rafræns miða getur verið misjafn og einnig hvar og hvenær hægt er að nota hann. Sjá frekari skýringar í Kortaskilmálum fyrir CTS. Í skilmálum þessum stendur rafrænn miði fyrir rafræna aðgangsmiða Blönduós sem gerir CTS korthöfum mögulegt að afgreiða sig sjálfir inn um aðgangshlið í Íþróttamiðstöð Blönduósbæjar.
  • Fullorðinn eru einstaklingar sem eru 16ára og eldri.
  • Blöndu-kort eru CTS kort útgefin fyrir Blönduós.

3. Umsókn og útgáfa CTS korts Blönduós

Útgefandi á CTS kortum Blönduós er Curron, kt.440391-1929, eigandi og rekstraraðili að CTS.

Umsækjandi um CTS kort Blönduós getur sótt um kort í afgreiðslu Íþróttamiðstöðvar Blönduósbæjar.

Til staðfestingar umsóknar verður umsækjandi að samþykkja skilmála þessa og einnig kortaskilmála CTS sem einnig er að finna á www.cts.is og í afgreiðslu Íþróttamiðstöðvar Blönduósbæjar.

Við fyrstu útgáfu CTS korts Blönduós greiðir umsækjandi sérstakt stofngjald. Fyrir útgáfu nýs korts í stað glataðs greiðist endurútgáfugjald. Öll gjöld reiknast samkvæmt auglýstri verðskrá Íþróttamiðstöðvar Blönduósbæjar á hverjum tíma.

4. Notkun rafrænna miða Blönduós

Rafrænir miðar Blönduós veita rétt til aðgangs í íþróttamiðstöð Blönduós.

Allir rafrænir miðar Blönduós hafa gildistíma, en hann getur verð mismunandi.

Virkni rafrænna miða blönduós er í megin atriðum tvenns konar, annars vegar tímabilsmiðar sem hægt er að nota ótakmarkað á gildistíma og hins vegar skiptamiðar sem hægt er að nota í vissan fjölda skipta á gildistíma. Ef boðið er upp á annars konar virkni er henni lýst í verðskrá Íþróttamiðstöðvar Blönduós á hverjum tíma.

Óheimilt er að kaupa tímabilsmiða á ópersónugert (handhafa) CTS kort þ.e. óheimilt er að nota tímabilsmiða t.d. ársmiða á ópersónugerðum CTS kortum.

Rafrænir miðar Blönduós eru aðgreindir fyrir börn, fullorðna, aldraða og öryrkja og notkun þeirra lýtur almennum reglum þar um.

5. Vanefndir, lokun korta

Ef CTS korthafi vanefnir skyldur sínar samkvæmt skilmálum þessum hefur Blönduós heimild til að láta Curron afturkalla og loka fyrirvaralaust CTS korti korthafa.

Ofangreindar vanefndir eru alfarið á ábyrgð CTS korthafa og það tjón sem hann getur hlotið af því.

6. Glötuð CTS kort Blönduós

Glatist CTS kort Blönduós ber korthafa að tilkynna það tafarlaust til Íþróttamiðstöðvar Blönduós. Korthafi ber ábyrgð á allri notkun kortsins fram að lokun þess.

Finni einstaklingur CTS kort Blönduós er honum óheimilt að nota það. Finnandi ber að tilkynna Blönduós fund kortsins og skila því í afgreiðslu Íþróttamiðstöðvar Blönduós.

7. Lög og varnarþing

Skilmálar þessir fara eftir íslenskum lögum, svo og öll mál sem rísa kunna af notkun rafrænna miða Blönduós, nema um annað sé sérstaklega samið.

Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum má reka það fyrir Héraðsdómi Norðurlands vestra.

8. Gildistími

Þann 1. júní 2010 taka skilmálar þessir gildi fyrir alla rafræna miða Blönduós.
Blönduós, 1. júní 2010.