Sía eftir:
Flokkar

Skilmálar ÍTR

vegna notkunar á rafrænum CTS miðum ÍTR í Curron Ticket System kerfinu (CTS)

1. Samþykki skilmála

Með kaupum og notkun korthafa CTS korta á rafrænum miðum Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur, kt. 521286-1569 (ÍTR) samþykkir korthafi að fylgja í hvívetna skilmálum þessum.

2. Skilgreiningar

Eftirtalin hugtök hafa svo felda merkingu þar sem þau koma fyrir í skilmálum þessum:

  • Miðaeigandi leggur til rafræna miða sem skilgreindar eru í CTS og korthafar geta eftir atvikum keypt inn á CTS kortareikning sinn eða hlaðið á CTS kort sín. Sjá frekari skýringar í Kortaskilmálum fyrir CTS. Í skilmálum þessum er ÍTR miðaeigandi.
  • Rafrænn miði er óáþreifanlegur miði sem skilgreindur er í CTS. Notkunareiginleiki og tilgangur hvers rafræns miða getur verið misjafn og einnig hvar og hvenær hægt er að nota hann. Sjá frekari skýringar í Kortaskilmálum fyrir CTS. Í skilmálum þessum stendur rafrænn miði fyrir rafræna aðgangsmiða ÍTR sem gerir CTS korthöfum mögulegt að afgreiða sig sjálfir inn um aðgangshlið á sundstöðum ÍTR.
  • Fullorðinn eru einstaklingar sem eru 18 ára og eldri.
  • S-kort eru CTS kort útgefin fyrir ÍTR.

3. Umsókn og útgáfa CTS korts ÍTR

Útgefandi á CTS kortum ÍTR er Curron, kt.440391-1929, eigandi og rekstraraðili að CTS.

Umsækjandi um CTS kort ÍTR getur annars vegar fyllt út þar til gerða vefumsókn á www.cts.is og hins vegar skráð kennitölu sína og nafn á eyðublað í afgreiðslu sundstaða ÍTR.

Til staðfestingar umsóknar verður umsækjandi að samþykkja skilmála þessa og einnig kortaskilmála CTS sem einnig er að finna á www.cts.is og í afgreiðslu sundstaða ÍTR.

Við fyrstu útgáfu CTS korts ÍTR greiðir umsækjandi sérstakt stofngjald. Fyrir útgáfu nýs korts í stað glataðs greiðist endurútgáfugjald. Öll gjöld reiknast samkvæmt auglýstri verðskrá ÍTR á hverjum tíma.

4. Notkun rafrænna miða ÍTR

Rafrænir miðar ÍTR veita rétt til aðgangs í öllum sundlaugum Reykjavíkur.

Allir rafrænir miðar ÍTR hafa gildistíma, en hann getur verð mismunandi.

Virkni rafrænna miða ÍTR er í megin atriðum tvenns konar, annars vegar tímabilsmiðar sem hægt er að nota ótakmarkað á gildistíma og hins vegar skiptamiðar sem hægt er að nota í vissan fjölda skipta á gildistíma. Ef boðið er upp á annars konar virkni er henni lýst í verðskrá sundlauga ÍTR á hverjum tíma.

Óheimilt er að kaupa tímabilsmiða á ópersónugert (handhafa) CTS kort þ.e. óheimilt er að nota tímabilsmiða t.d. ársmiða á ópersónugerðum CTS kortum.

Rafrænir miðar ÍTR eru aðgreindir fyrir börn, fullorðna, aldraða og öryrkja og notkun þeirra lýtur almennum reglum þar um.

5. Hlunnindi

CTS korti ÍTR getur fylgt ýmis hlunnindi, svo sem afsláttur eða tilboð í aðra þjónustu. Einnig geta kaup og notkun á rafrænum miðum ÍTR fylgt ýmis afsláttur og ávinningur.

ÍTR hefur heimild til að breyta, auka eða fella niður hlunnindi og/eða fríðindi skv. þessari grein, enda verði korthöfum og eigendum rafrænna aðgangsmiða ÍTR kynntar slíkar breytingar.

6. Vanefndir, lokun korta

Ef CTS korthafi vanefnir skyldur sínar samkvæmt skilmálum þessum hefur ÍTR heimild til að láta Curron afturkalla og loka fyrirvaralaust CTS korti korthafa.

Ofangreindar vanefndir eru alfarið á ábyrgð CTS korthafa og það tjón sem hann getur hlotið af því.

7. Glötuð CTS kort ÍTR

Glatist CTS kort ÍTR ber korthafa að tilkynna það tafarlaust til ÍTR eða loka kortinu sjálfur frá vefsíðu CTS: www.cts.is. Korthafi ber ábyrgð á allri notkun kortsins fram að lokun þess.

Finni einstaklingur CTS kort ÍTR er honum óheimilt að nota það. Finnandi ber að tilkynna ÍTR fund kortsins og skila því í afgreiðslu næsta sundstaðar ÍTR.

8. Persónuvernd

CTS korthafi veitir með því að samþykkja skilmála þessa, Curron sem rekstraraðila CTS heimild til að vinna og afhenda ÍTR persónuupplýsingar sem verða til við notkun rafrænna miða ÍTR, nánar tiltekið meðal annars kennitölu korthafa, kortnúmer, dagsetningu færslna, tíma færslu og fjárhæð einstakrar færslu. Jafnframt veitir CTS korthafi ÍTR heimild til að vinna með upplýsingarnar.

Við vinnslu persónuupplýsinga er aðgangur takmarkaður við þá starfsmenn ÍTR og Curron sem hann þurfa starfs síns vegna. ÍTR tryggir persónuvernd að persónuupplýsingum með því að leitast við að uppfylla á hverjum tíma lög og reglugerðir sem lúta að persónuvernd, m.a. með mótun öryggisstefnu og setningu þeirra öryggis- og verklagsreglna sem krafist er. Persónuupplýsingar korthafa eru varðveittar á meðan kort korthafa er í gildi, eins lengi og lög mæla fyrir um eða viðskiptahagsmunir ÍTR krefjast þess og málefnaleg ástæða þykir til.

Öll vinnsla persónuupplýsinga fer að öðru leyti fram í samræmi við ákvæði laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Útgefandi bendir sérstaklega á að um upplýsingarétt korthafa gilda reglur III. kafla laganna og um leiðréttingu og eyðingu rangra og villandi persónuupplýsinga gilda ákvæði IV. kafla.

9. Lög og varnarþing

Skilmálar þessir fara eftir íslenskum lögum, svo og öll mál sem rísa kunna af notkun rafrænna miða ÍTR í CTS, nema um annað sé sérstaklega samið.

Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

10. Gildistími

Skilmálar þessir gilda frá 10. september 2009. Reykjavík, 27. ágúst 2009. Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur.