Sía eftir:
Flokkar

Skilmálar Mosfellsbæjar

vegna notkunar á rafrænum CTS miðum bæjarins í Curron Ticket System kerfinu (CTS)

1. Samþykki skilmála

Með kaupum og notkun korthafa CTS korta á rafrænum miðum Mosfellsbæjar, kt. 470269-5969 (MOS) samþykkir korthafi að fylgja í hvívetna skilmálum þessum.

2. Skilgreiningar

Eftirtalin hugtök hafa svo felda merkingu þar sem þau koma fyrir í skilmálum þessum:

  • Miðaeigandi leggur til rafræna miða sem skilgreindar eru í CTS og korthafar geta eftir atvikum keypt inn á CTS kortareikning sinn eða hlaðið á CTS kort sín. Sjá frekari skýringar í Kortaskilmálum fyrir CTS. Í skilmálum þessum er MOS miðaeigandi.
  • Rafrænn miði er óáþreifanlegur miði sem skilgreindur er í CTS. Notkunareiginleiki og tilgangur hvers rafræns miða getur verið misjafn og einnig hvar og hvenær hægt er að nota hann. Sjá frekari skýringar í Kortaskilmálum fyrir CTS. Í skilmálum þessum stendur rafrænn miði fyrir rafræna aðgangsmiða MOS sem gerir CTS korthöfum mögulegt að afgreiða sig sjálfir inn um aðgangshlið á sundstöðum MOS.
  • Fullorðinn eru einstaklingar sem eru 16ára og eldri.
  • MOS kort eru CTS kort útgefin fyrir MOS.

3. Umsókn og útgáfa CTS korts MOS

Útgefandi á CTS kortum MOS er Curron, kt.440391-1929, eigandi og rekstraraðili að CTS.

Umsækjandi um CTS kort MOS getur annars vegar fyllt út þar til gerða vefumsókn á www.cts.is og hins vegar skráð kennitölu sína og nafn á eyðublað í afgreiðslu sundstaða MOS.

Til staðfestingar umsóknar verður umsækjandi að samþykkja skilmála þessa og einnig kortaskilmála CTS sem einnig er að finna á www.cts.is og í afgreiðslu sundstaða MOS.

Við fyrstu útgáfu CTS korts MOS greiðir umsækjandi sérstakt stofngjald. Fyrir útgáfu nýs korts í stað glataðs greiðist endurútgáfugjald. Öll gjöld reiknast samkvæmt auglýstri verðskrá MOS á hverjum tíma.

Skilyrði fyrir útgáfu á CTS korti MOS er að umsækjandi kaupi að lágmarki einn rafrænan miða MOS inná CTS kortið.

4. Notkun rafrænna miða MOS

Rafrænir miðar MOS veita rétt til aðgangs í sundlaugum MOS.

Allir rafrænir miðar MOS hafa gildistíma, en hann getur verð mismunandi.

Virkni rafrænna miða MOS er í megin atriðum tvenns konar, annars vegar tímabilsmiðar sem hægt er að nota ótakmarkað á gildistíma og hins vegar skiptamiðar sem hægt er að nota í vissan fjölda skipta á gildistíma. Ef boðið er upp á annars konar virkni er henni lýst í verðskrá sundlauga MOS á hverjum tíma.

Óheimilt er að kaupa tímabilsmiða á ópersónugert (handhafa) CTS kort þ.e. óheimilt er að nota tímabilsmiða t.d. ársmiða á ópersónugerðum CTS kortum.

Rafrænir miðar MOS eru aðgreindir fyrir börn, fullorðna, aldraða og öryrkja og notkun þeirra lýtur almennum reglum þar um.

5. Vanefndir, lokun korta

Ef CTS korthafi vanefnir skyldur sínar samkvæmt skilmálum þessum hefur MOS heimild til að láta Curron afturkalla og loka fyrirvaralaust CTS korti korthafa.

Ofangreindar vanefndir eru alfarið á ábyrgð CTS korthafa og það tjón sem hann getur hlotið af því.

6. Glötuð CTS kort MOS

Glatist CTS kort MOS ber korthafa að tilkynna það tafarlaust til sundstaðar MOS eða loka kortinu sjálfur frá vefsíðu CTS: www.cts.is. Korthafi ber ábyrgð á allri notkun kortsins fram að lokun þess.

Finni einstaklingur CTS kort MOS er honum óheimilt að nota það. Finnandi ber að tilkynna MOS fund kortsins og skila því í afgreiðslu næsta sundstaðar MOS.

7. Lög og varnarþing

Skilmálar þessir fara eftir íslenskum lögum, svo og öll mál sem rísa kunna af notkun rafrænna miða MOS, nema um annað sé sérstaklega samið.

Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

8. Gildistími

Þann 1. júlí 2009 taka skilmálar þessir gildi fyrir alla rafræna miða MOS.
Reykjavík, 1. júlí 2009.